Maľba

Keď maľujem, premýšľam o soche, vytváram priestory, v ktorých zhmotňujem oku neviditeľne krajiny mojej duše, môjho rozjímania o nej. Duša, rodina, zahltenie, myšlienky, to sú témy mojich malieb. Plocha, na ktorej tvorím je bránou do sveta vnútri, kde platia zákony človeka a jeho vnútorného sveta – vnútornej krajiny. Keď maľujem hľadám v tejto krajine, prechádzam sa v nej a objavujem zárodky nových sôch, nových tém, nové tvaroslovie. Maľba je preto pre mňa zdrojom, rámcom i pozadím pre moje sochy.

Kolekcia Nitky života

Kolekcia Nitky života

Detail
Kolekcia Myšlienka ako Múza

Kolekcia Myšlienka ako Múza

Štruktúry nehmotného sveta nášho myslenia, zóna vzniku myšlienky, sa koncentrujú do tváre Múzy. Myšlienka zosobnená do tváre, emócie, pocitu....

Detail
Kolekcia zostúpil k zosnulým

Kolekcia zostúpil k zosnulým

Tvoria ju dve kolekcie 14 zastavení očistca a triptych Zostúpil k zosnulým. 14 obrazov vyjadruje krajinu duchovna na ktorej...

Detail
Kolekcia Energie

Kolekcia Energie

Svet obkolesujúci náš svet, energie, impulzy, membrány, naše kolektívne vedomie i štruktúry vlastného vedomia. Svet, ktorý je ťažko viditeľný...

Detail
Kolekcia duša a krajina neznáma svätá

Kolekcia duša a krajina neznáma svätá

Nosnou témou je vnútorný život – vnútorný svet človeka naplnený myšlienkami, emóciami a interakciami z vonkajšieho sveta. Podnety vytvárajú...

Detail
Kolekcia Mithote nová

Kolekcia Mithote nová

Téma sa stala vnútornou, osobný priestor zahltený líniami informácií a hlasov. Kruh života, ktorý plynie v štruktúrach sveta stále...

Detail
Kolekcia Mithote

Kolekcia Mithote

Mithote, Toltiecky názov pre pojem hlas tisícich hlasov. Hmotný svet tvorený ľuďmi, societami a ich tvorbou v nehmotnom svete...

Detail