Kolekcia duša a krajina neznáma svätá

Nosnou témou je vnútorný život – vnútorný svet človeka naplnený myšlienkami, emóciami a interakciami z vonkajšieho sveta. Podnety vytvárajú našu vnútornú krajinu s ostrovmi a zónami tajomna.