Kolekcia Energie

Svet obkolesujúci náš svet, energie, impulzy, membrány, naše kolektívne vedomie i štruktúry vlastného vedomia. Svet, ktorý je ťažko viditeľný a preto sa snažím ho zviditeľniť.