Kolekcia Mithote nová

Téma sa stala vnútornou, osobný priestor zahltený líniami informácií a hlasov. Kruh života, ktorý plynie v štruktúrach sveta stále dokola.