O mne

Životopis

Mgr. art. et Mgr. art Denisa Olexa Bogdalíková
narodená: 24.4.1977 v Malackách
tituly: Mgr. art., Mgr. art.

Profilová fotka

“V dialógu plastiky, maľby, fotografie a textu sa Denisa Olexa Bogdalíková sústredila na stvárnenie tém spojených s duchovno-materiálnou existenciou človeka. S energickou farebnosťou, bez realistickej popisnosti zobrazuje nezastaviteľný pohyb možností a rezignácií, túžob, spomienok, strachu a odhodlania. Vytvára symbolický priestor pulzovania života, kondenzuje našu skúsenosť do anonymných nahých figúr. Naznačuje kolobeh emócií, citov a vášní ľudského trasoviska, kde sa paralelne odohráva náš vlastný i spoločný príbeh. Zhmotňuje napätie medzi našim potenciálom a aktuálnym stavom v neustálom dotyku fyzického a nehmotného sveta, v ktorom si uprostred nekonečna vytvárame neexistujúce hranice.“ kurátorka výstavy Veronika Markovičová

Štúdium

 • 1991-1995 Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave
 • 1997- 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave magisterské štúdium na
  katedre: socha, objekt, inštalácia, prof. Jozef Jankovič
 • 1999-2000 Akadémia výtvarných umení v Prahe, stáž ateliér: sochy a medaile
  prof. Jan Hendrych
 • 2001-2003 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  bakalárske štúdium na katedre: réžia dokumentárneho filmu, Mgr. art. Ivo Brachtl
 • 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, získanie titulu Mgr. art. Voľné
  umenie – socha
 • 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ukončenie pedagogického minima
  štátnou skúškou
 • 2003 – 2006 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  magisterské štúdium na katedre: réžia dokumentárneho filmu, prof. Dušan Hanák
 • 2003- 2006 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ukončené interné doktorandské
  štúdium u prof. Jozefa Jankoviča
 • 2006 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave získanie
  titulu Mgr. art. réžia dokumentárneho filmu

Individuálne výstavy

 • 2018 Brusel, Stále zastúpenie SR, Anima: terra Incognita et sancta ( duša: krajina neznáma a posvätná),
 • 2018 Malacky, Galéria MCK, Rok po,
 • 2017 Bratislava, Galéria Slovenskej umeleckej besedy Galéria Umelka, Descendit ad Infernos,
 • 2015 Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníne, ARS 51,
 • 2015 Malacky, Galéria MCK, Himajlon – krajina umelca ,
 • 2012 Malacky, in situ Zámocký park, Himajlon,
 • 2011 Senica, Záhorská galéria, Mithote. Hlas tisícich hlasov,
 • 2010 Malacky, Galéria MCK, Mithote 2010,
 • 2004 Bratislava, Galéria 35mm, Civilizácia,
 • 2003 Bratislava, Open gallery, V čase…,
 • 1998 Piešťany, Galéria art, Svety II. 1997 Bratislava, klub Kráter, Svety 1994 Malacky, ZCK Malacky

Kolektívne výstavy

 • 2015 Skalica, Záhorské múzeum, VI. Stretnutie umelcov Záhoria
 • 2014/2015 Trenčín, Galéria Miloša Bazovského, Trenčín 2014, Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva,
 • 2014/2015 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha, VI. Stretnutie umelcov Záhoria, výstava k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici,
 • 2014 Svätý Jur, festival Umenie a víno,
 • 2013 Mistelbach, Rakúsko, Kunst schaffende im Land 2013,
 • 2013 zámek Bzenec, Česko, Bzenecký výtvarný podzim 2013,
 • 2012 Cukrovar Břeclav, Česko, Cukrovar žije uměním,
 • 2010 Bratislava, Socha a objekt XV.,
 • 2009 Senica, Záhorská galéria, V. Stretnutie umelcov Záhoria, pri príležitosti 25. výročia vzniku,
 • 2006/2007 Ostrava, galéria Chagal, Výstava doktorandov katedry socha, objekt, inštalácia,
 • 2006 Bratislava, Koncepti, Výstava komornej sochy,
 • 2004 Dunajská Streda, Výstava VŠMU a Akadémie,
 • 2004/2005 Senica, Záhorská galéria, IV. Stretnutia umelcov Záhoria,
 • 2003 Senica, Záhorská galéria, Pomoravie,
 • 2001 Martin, Turčianska galéria, Socha v záhrade,
 • 2001 Malacky, Záhorské centrum kultúry, Medzi hranicou a hrádzou I.,
 • 2001 Žilina, Považská galéria, Prieskum z prieskumu – Expresie,
 • 2001 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha , Medzi hranicou a hrádzou I.,
 • 2001 rieka Morava, Medzi hranicou a hrádzou I.,
 • 1999 Gajary, Výstava,
 • 1996 Malacky, Záhorské centrum kultúry, Výstava umelcov Záhoria.

Interaktívne akcie – akčné maľba

 • 2015 Bratislava, Slovenská výtvarná únia, „Svetový deň umenia 2015“,
 • 2013 Rakúsko, Stadttheater Bruck ad Leitha, „Projekt Klang &Farbe“,
 • 2012 Rohožník, UV festival, projekt Mithote,
 • 2011 Bratislava, UV festival Dunaj,
 • 2010 projekt Mithote 2010 cyklus: Rohožník, Malacky, Gajary, Veselí n. Moravou, Mikulčice, Jaslovské Bohunice,
 • 2009 Malé Leváre, festival Summerbeach Rudava, Ponské more,
 • 2008 Malé Leváre, festival Summerbeach Rudava,
 • 1999 Dolný Kubín, Oravská galéria, vernisáž Spektíva, performans Transformácie.

Sympóziá a workshopy

 • 2006 Bratislava, Multimediálne sympózium, Medzi hranicou a hrádzou IV.,
 • 2005 Bratislava, Multimediálne sympózium, Medzi hranicou a hrádzou III.,
 • 2004 Beladice, Sochársky workshop,
 • 2004 Pezinok, Medzinárodné sochárske sympózium, Medzi hranicou a hrádzou II.,Hodokvas,
 • 2001 Gajary, Medzinárodné sympózium sochy , Medzi hranicou a hrádzou I.,
 • 2000 Beladice, workshop Socha a architektúra,
 • 1999 Beladice, Sympózium mäkkej plastiky.

Edukatívne projekty

 • 2015 Gajary, Prázdninová Akadémia v Gajaroch,
 • 2014 Gajary, Prázdninová Akadémia v Gajaroch,
 • 2013 Malacky, Tvorivý ateliér MCK,
 • 2013 Gajary, Prázdninová Akadémia v Gajaroch,
 • 2013 Gajary, 14 zastavení Cyrila a Metoda,
 • 2012 Malacky, Tvorivé dielne MCK Malacky,
 • 2012 Gajary, Prázdninová Akadémia v Gajaroch.