Kolekcia Mithote

Mithote, Toltiecky názov pre pojem hlas tisícich hlasov. Hmotný svet tvorený ľuďmi, societami a ich tvorbou v nehmotnom svete energie. Ťažké verzus ľahké. Táto téma ma inšpiruje už roky.