Kolekcia Nitky života

Línie našich životov v štruktúrach každodennosti i jedinečnosti. Spleť životov, ktoré sa dotýkajú nášho života, našej línie, ju usmerňujú formujú i preväzujú. A všetko sa to deje v zjavnom i známom, ale aj v tajomnom a nejasnom.