Kolekcia Myšlienka ako Múza

Štruktúry nehmotného sveta nášho myslenia, zóna vzniku myšlienky, sa koncentrujú do tváre Múzy. Myšlienka zosobnená do tváre, emócie, pocitu. Zhmotnené nehmotného.