MITHOTE– hlas tisícich hlasov I.

MITHOTE– hlas tisícich hlasov I.

2010, patinovaný vosk, v – 64 cm