Umelka Bratislava

2017 Bratislava, Galéria Slovenskej umeleckej besedy Galéria Umelka, Descendit ad Infernos,