Senica

2011 Senica, Záhorská galéria, Mithote. Hlas tisícich hlasov.