Ten, ktorý stavia vzdušné zámky

2018, sadra, betónová patina, v – 55 cm