Tá, ktorá kričí do seba

2018, sadra, betónová patina, v – 56 cm