Denisa Olexa Bogdalíková

„V dialógu plastiky, maľby, fotografie a textu sa Denisa Olexa Bogdalíková sústredila na stvárnenie tém spojených s duchovno-materiálnou existenciou človeka…