Diela 1992-2018

bytosť I.
duse 14
Svety X.
hmota Mithote II.
bytosti II.
Svety XI.
hmota Mithote III.
bytosti
Svety XII.
Prienik cez Mithote
bytosti bodky
bytosti nes
Uzavreté
bytosti a priestor
duse2