Životopis

Mgr. art. Denisa Bogdalíková

narodená: 24.4.1977 v Malackách
tituly: Mgr. art., Mgr. art.

Štúdium

 • 1991-1995 Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave
 • 1997- 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave magisterské štúdium na
 • katedre: socha, objekt, inštalácia, prof. Jozef Jankovič
 • 1999-2000 Akadémia výtvarných umení v Prahe, stáž ateliéry: sochy a medaile prof. Jan Hendrych
 • 2001-2003 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave bakalárske štúdium na katedre: réžia dokumentárneho filmu, Mgr. art. Ivo Brachtl
 • 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, získanie titulu Mgr. art. Voľné umenie - socha
 • 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ukončenie pedagogického minima štátnou skúškou
 • 2003 -2006 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave magisterské štúdium na katedre: réžia dokumentárneho filmu, prof. Dušan Hanák
 • 2003- 2006 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, interné doktorandské štúdium u prof. Jozefa Jankoviča
 • 2006 Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave získanie titulu Mgr. art. réžia dokumentárneho filmu
 • 2007 - 2010 písanie dizertačnej práce a príprava doktorandskej výstavy

Aktivity akademického a diplomatického charakteru

 • od r. 1999 - do 2002 členka AS VŠVU v Bratislave
 • od r. 2001- do r. 2002 členka ŠRVŠ
 • od r. 2002 - 2006 členka AS FTF VŠMU v Bratislave
 • od r. 2003 - 2006 v RVŠ ako zástupca FTF VŠMU v Bratislave
 • od r. 2004 - 2007 členka Správnej rady VŠMU
 • od r. 2007- 2009 druhé obdobie členstva v Správnej rade VŠMU

Občianske aktivity

 • 2001 - 2009 predseda OZ Medzi hranicou a hrádzou
 • 2004- 2007 riaditeľka Galérie 35mm

Organizačné aktivity

 • 1997-1998 zakladateľka a redaktorka časopisu VŠVU Modrý štvorec
 • 2000-2001 diskusie s hosťami ( J. Mojžiš, M. Adamčiak )
 • 2001 Kolokvium diskusia s kunsthistorikmi, pedagógmi
 • 2001 Medzinárodné sympózium sochy, Medzi hranicou a hrádzou Gajary 2001
 • 2002 zakladateľka a redaktorka soch. časopisu Modrý kubus
 • 2002 projekt VŠMU pre STV Megabiofón (dvojhodinová relácia)
 • 2003 projekt (ne) Bakalári, NOC NA FTF I., multimediálny projekt
 • 2004 NOC NA FTF II. Cibulák 2004, Pezinok, multimediálny projekt
 • 2004 Medzinárodné sochárske sympózium, Medzi hranicou a hrádzou II. Hodokvas 2004
 • 2005 NOC NA FTF III. Cibulák 2005, Pezinok, multimediálny projekt
 • 2005 Medzinárodné sochárske sympózium, Medzi hranicou a hrádzou III.
 • 2006 Medzinárodné sochárske sympózium, Medzi hranicou a hrádzou IV.
 • 2007 - 2008 Obraz v hudbe, hudba v obraze, Klub za zrkadlom, Bratislava, 6 projekcií

Individuálne výstavy

 • 1997 Svety klub Kráter, Bratislava
 • 1998 Svety II. Galéria art, Piešťany
 • 1999 performans Transformácie, vernisáž Spektíva, OG Dolný Kubín
 • 2003 v čase... Open gallery, Bratislava
 • 2004 civilizácia? Galéria 35mm, Bratislava

Kolektívne výstavy

 • 1996 Výstava umelcov Záhoria, Malacky
 • 1999 Výstava, Gajary
 • 2001 Prieskum z prieskumu- Expresie, PG Žilina
 • 2001 Socha v záhrade, TG Martin
 • 2001 Medzi hranicou a hrádzou I., rieka Morava
 • 2001 Medzi hranicou a hrádzou I., Záhorská galéria Senica
 • 2001 Medzi hranicou a hrádzou I., Záhorské centrum kultúry, Malacky
 • 2003 Pomoravie, Záhorská galéria Senica Senica
 • 2004 Výstava VŠMU a Akadémie, Dunajská Streda
 • 2004/2005 Výstava IV. Stretnutia umelcov Záhoria ZG Senica
 • 2006 výstava drobnej sochy Koncepti, Bratislava
 • 2006/2007 Socha, galéria Chagal, Ostrava
 • 2009 V. Stretnutie umelcov Záhoria pri príležitosti 25. výročia vzniku Záhorskej galérie v Senici

Autorské interaktívne akcie – skupinové akčné maľby

 • 2007 Majáčik Bratislava – 6 dňová akcia, cyklus
 • 2008 Summerbeach Rudava Malé Leváre – 1 dňové maľovanie
 • 2009 Summerbeach Rudava Malé Leváre – 2 dňové maľovanie

Sympóziá a workshopy

 • 1999 Sympózium mäkkej plastiky, Beladice
 • 2000 workshop Socha a architektúra, Beladice
 • 2001 Medzinárodné sympózium sochy , Medzi hranicou a hrádzou I., Gajary
 • 2004 Sochársky workshop, Beladice
 • 2004 Medzinárodné sochárske sympózium, Medzi hranicou a hrádzou II. Hodokvas
 • 2005 Multimediálne sympózium, Medzi hranicou a hrádzou III., Bratislava
 • 2006 Multimediálne sympózium, Medzi hranicou a hrádzou IV., Bratislava

Dokumentárne filmy

 • 2001 2x 5 minútové filmy ako celok, bakalárska práca na VŠVU Zápas
 • 2001 5 minútový film- postup práce Čriepky
 • 2001 10 minútový film Dvory, dvory, dvorečky
 • 2002 7 minútový film Rozhovor s profesorom
 • 2002 5 minútová reportáž Vysokoškolský zákon
 • 2002 13 minútový film Znak bociana
 • 2003 20 minútová publicistika Gajary, dedina na Záhorí
 • 2004 37 minútový film Archa alebo Autoarcheológia
 • 2004 15 minútový film Moja realita, A. Giacometti
 • 2004 3,5 minútový film Výstava jak hovado
 • 2005 15 minútový film Človek a zviera
 • 2005 33 minútový film Kde je ten pes zakopaný?
 • 2005 11 minútová kolekcia filmov Filmová edícia galérie 35 mm
 • 2006 30 minútový film Bieli netopieri
 • 2007 60 minútový film RM 44, 54 minútový film Müller 44 (2 DVD Richard Müller)

Filmové prezentácie

 • 2002 Slovenský film roku 2002 v IC Centre
 • 2002 študentský festival filmov Áčko
 • 2004 Noc na FTF II. prehliadka študentských filmov
 • 2004 študentský festival filmov Áčko
 • 2006 študentský festival filmov Áčko
 • 2007 predpremiéra RM 44, Filmový klub 35mm
 • 2007 turné TruBluClub Piešťany, Košice, Nitra, Bratislava
 • 2007 projekt TBC, RM4, Klub za zrkadlom
 • 2007 4 živly, Banská Štiavnica
 • 2007 festival Deň radosti, Myjava
 • 2007 Slovak Day´s to Brusel, Comitéé de euroupean Regions Brusel
 • 2009, 2010 STV 2